Skip to main content

Design, Foto & Film

Klä företaget i en tidsenlig kostym med en ny grafisk identitet för att ta varumärket till nya höjder.

Design & Trycksaker

Den grafiska identiteten grundar sig i det visuella uttrycket. Och den grafiska identiteten i sin helhet är essentiell för upplevelsen av ett företag. Men vad är en grafisk identitet egentligen? Jo, det handlar som sagt om de visuella delarna av ditt varumärke, såsom logotyp, färger, bildmanér, symboler, typografi och inte minst webbsidan. Den grafiska identiteten ska återspegla företagets värderingar. En väl utformad identitet skapar igenkänning, nyfikenhet och engagemang.

Foto

Särskilj dig från dina konkurrenter med hjälp av pricksäkra budskap som förmedlar känslor och skapar engagemang. Idag möts vi av tusentals budskap per dag utan att ens reflektera över det. Det betyder att din marknadsföring är beroende av att du lyckas sticka ut och beröra dina mottagare, oavsett hur du väljer att kommunicera. För en sak är säker, bra kommunikation förmedlar känslor och skapar engagemang. Och med hjälp av foto och film är det lättare att skjuta prick, rätt in i din målgrupp.

Film

Varje dag möts vi av tusentals budskap och det gäller därför att snabbt fånga betraktarens intresse och framförallt behålla det. Idag har film överlägset bäst genomslagskraft, vilket förmodligen beror på att det ger innehållet liv och fångar in mottagaren direkt. Fördelarna med rörligt material är många, en film kan ge inblick i i verksamhet med er personal på ett sätt som en bild aldrig kan. I en film kan ni styra hur ni vill uppfattas och vad ni vill förmedla men i slutändan är det ändå en personlig upplevelse i betraktarens ögon, vilket gör det ovärderligt personligt. Med film kan ni kreativt visa upp er företagskultur, produkter, kontor, vision och mål för att nå ut med ert budskap till rätt målgrupp.